OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Oznámenia

https://gruzovce.weblahko.sk/obalka_phrs.doc

https://gruzovce.weblahko.sk/phsr_gruzovce_1-2.doc

https://gruzovce.weblahko.sk/zaverecny_ucet_obce_za_rok_2017-_navrh.doc

https://gruzovce.weblahko.sk/povinnost_trvaleho_oznacenia_psa_pre_vlastnikov_psov_pod__a____19_ods._9.docx

https://gruzovce.weblahko.sk/sprava_o_vyhodnoteni_realizacie_projektu.docx

https://gruzovce.weblahko.sk/letak_a4_-_narodne_dni_pytajme_si_slovenske.pdf

https://gruzovce.weblahko.sk/rozpocet.xls

https://gruzovce.weblahko.sk/rozpocet_rok_2021_-2023.pdf

https://gruzovce.weblahko.sk/navrh_-_zaverecny_ucet_obce_za_rok_2019.pdf

https://gruzovce.weblahko.sk/vypocet_vytriedenia_komunalnych_odpadov_obce_gruzovce_rok_2020.pdf

https://gruzovce.weblahko.sk/navrh_zaverecneho_uctu_obce__gruzovce_za_rok_2020.pdf

https://gruzovce.weblahko.sk/rozpocet_rok_2022_-2024.xls

https://gruzovce.weblahko.sk/statistika_scitanie_obyvate__ov.pdf

https://gruzovce.weblahko.sk/vypocet_vytriedenia_komunalnych_odpadov_obce_gruzovce_rok_2021.pdf

https://gruzovce.weblahko.sk/vykaz__zp_6-01_za_rok_2021.pdf

https://gruzovce.weblahko.sk/navrh_-_zaverecny_ucet_obce_gruzovce_za_rok_2021.pdf

https://gruzovce.weblahko.sk/navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_hlavnej_kontrolorky_obce_gruzov.pdf

https://gruzovce.weblahko.sk/certifikat_00690091__1_.pdf

https://gruzovce.weblahko.sk/vyrocna_sprava_obce_gruzovce_rok_2021.doc

https://gruzovce.weblahko.sk/obec_gruzovce_-_pocet_poslancov_a_obvod.docx

https://gruzovce.weblahko.sk/oznamenie_o_pocte_obyvatelov-_gruzovce.doc

https://gruzovce.weblahko.sk/o_b_e_c__gruzovce-vyberove_konanie_hlavny_kontrolor_obce.docx

https://gruzovce.weblahko.sk/navrh_rozpocet_rok_2023_-2025.xls

https://gruzovce.weblahko.sk/rocny_vykaz_o_komunalnom_odpade_z_obce_gruzovce_-_zp_6-01_-_rok_2022.pdf

https://gruzovce.weblahko.sk/vypocet_vytriedenia_komunalnych_odpadov_obce_gruzovce_rok_2022-_1.pdf

 NávštevaLekára.sk.