OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

                                                                       

kontakt:

starosta obce: Martin Petík BBA

mail: gruzovce1@gmail.com

mobil: 0948 86 36 36

tel: 057 775 5806

adresa: Obecný úrad Gruzovce 1, 067 22

Úradne hodiny:

pondelok: 8:00-12:30

utorok:8:00-12:30

streda:8:00-12:30

štvrtok:8:00-12:30

piatok: 8:00-12:30

 

Voľby 2022- kontakt zapisoveteľka:

                                                Obec Gruzovce

Menovanie

zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre voľby 29. októbra 2022

V zmysle zákona NR SR č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a e doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Gruzovciach pre voľby, ktoré sa budú konať dňa 29.októbra 2022

PaedDr. Jarmila Petíková Tereková

Kontakt:

Telefón: 057/7755806, 0948 86 36 36

e-mail: gruzovce1@gmail.com

Adresa: Obecný úrad Gruzovce, Gruzovce 1, 067 22

V Gruzovciach, 18.07.2022

Martin Petík, BBA

   starosta obce

 

 

 

OZNAM: Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej a okrskovej komisie:

                                            Obecný úrad Gruzovce, Gruzovce č.1, 067 22 

                                             emailová adresa: gruzovce1@gmail.com